Kontakti:

+383 (0)38 71 21 55ENGLISH
MENU

Dita e Tokës

Dita e Tokës

Si një kompani e përkushtuar ndaj energjisë së diellit dhe mjedisit të qëndrueshëm, kemi një përkushtim të vazhdueshëm për të promovuar ndërgjegjësimin dhe përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë në ditët tona.

Energjia diellore është një zgjidhje e qëndrueshme dhe e pastër për prodhimin e energjisë elektrike, duke ndihmuar në reduktimin e emetimeve të gazrave të efekteve shkatërruese dhe duke kontribuar në shpëtimin e burimeve natyrore.

"Le të paguaj Dielli për ju! 

oferta online

Ju mund të na shkruani online rreth kërkesës tuaj për sisteme solare, dhe ne do t'ju kontaktojmë me detaje dhe propozime adekuate të bazuara në specifikat tuaja për të ofruar zgjidhjen më të mirë

sq